7.2.2016 - Piata nedeľa v cezročnom období - Svätá omša o 9:30 hod.
História nášho chrámu
Galéria fotografií
Program bohoslužieb
Pobožnosti
Ružencové bratstvo
Hospodárska rada
Liturgický kalendár
Kňazi našej farnosti
Povedali o nás
Poverello
Modlitba na každý týždeň
O liturgii
Pre deti
Pre mladých a manželov
Plánované rodičovstvo
Farský kostol sv. Františka
Kontakt

Počet návštevZasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nepoškvrnená Matka Ježiša
a moja Matka, Mária !

Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. Ti dnes celým srdcom hovorím : "Celý(á) som tvoj(a).

Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujem seba, všetko, čím som : svoje zmýšľanie, srdce, vôľu, telo, svoje zmysly, pocity, pamäť, zranenia, slabosti, svoju minulosť od chvíle počatia, svoju prítomnosť a budúcnosť až po telesnú smrť, každý svoj krok, skutok, slovo i myšlienku. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujem aj svoju rodinu a všetko, čo mám. A tebe zverujem všetky svoje práce, modlitby a utrpenia. Najdrahšia Matka, chráň mňa i mojich blízkych pred Zlým. Vyprosuj nám milosti, ktoré potrebujeme k premene a uzdraveniu. Veď nás cestami života a používaj nás k budovaniu kráľovstva tvojho Syna Ježiša Krista, jediného spasiteľa sveta, od ktorého pochádza všetko dobro, pravda a život. Amen. 

Modlitba za kňazov
tu

 

Napíšte nám...

Vaše pripomienky, návrhy a otázky týkajúce sa tejto webstránky ako aj života filiálky radi privítame na našej e-mailovej adrese: navrsku@centrum.sk